Видавнича Компанія "Воля"

Благородні метали (навчальний посібник)

«Довідник експерта з дорогоцінних металів»

Назимок М.М., Шликов О.К., Супрінович О.С.

Довідник експерта з дорогоцінних металів містить у собі широкий спектр питань, пов'язаних із здійсненням державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали.
У ньому викладені відомості про становлення та розвиток системи державного пробірного контролю на території України, види та основні властивості дорогоцінних металів, ювелірні сплави, випробування, клеймування та експертизу виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Наведені та детально проілюстровані державні пробірні клейма України та пробірні клейма багатьох європейських країн. Надано практичні поради з визначення проби,
з вибору методів аналізу сплавів, що містять дорогоцінні метали.
Розрахований для експертів Державної пробірної служби України, казенних підприємств пробірного контролю, незалежних експертів та інших працівників, що здійснюють свою діяльність в галузі експертизи та оцінки дорогоцінних металів.
Довідник буде корисним студентам вищих навчальних закладів, широкому загалу споживачів ювелірних виробів.

 
 
Благородні метали (навчальний посібник)

«Благородні метали»

Навчальний посібник

Назимок М.М., Боровиков О.Я., Сергеєв В.В.

У посібнику викладені відомості про місця та форми знаходження в природі благородних металів, що використовуються в ювелірній справі та при виготовленні технічних і побутових виробів з дорогоцінних металів, їхні основні фізичні та хімічні властивості, методи визначення та головні напрями застосування. Окремий розділ присвячено методам вибору представничої проби сировинних та вторинних матеріалів. Наведено базові дані стосовно методів отримання покриттів дорогоцінними металами. Значна увага приділяється методам вилучення дорогоцінних металів з промислових та побутових відходів, інших потенційних джерел надходження вторинних дорогоцінних металів.

Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, експертів Державної пробірної служби, казенних підприємств пробірного контролю, незалежних експертів у галузі оцінки ювелірних виробів, осіб, які спеціалізуються на роботах з благородними металами.

 
 

«Пробірний контроль. Методи аналізу дорогоцінних металів»

Підручник

М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, Т.М. Артюх

У підручнику викладено теоретичні основи та методологію випробувань матеріалів із вмістом дорогоцінних металів, наведено сферу застосування результатів випробувань, систематизовано методи дослідження матеріалів із вмістом дорогоцінних металів за різними ознаками, визначено переваги та недоліки фізичних та хімічних методів, методику відбору проб, обрахунок результатів вимірювань та вимоги до результатів вимірювань, наведені приклади застосовування результатів у контролі якості матеріалів, ювелірних виробів, надані теоретичні посилання з кожної теми, контрольні питання і рекомендована література, наведено додатки щодо методів визначення вмісту дорогоцінних металів. Підручник підготовлено відповідно до магістерської програми «Експертиза та оцінка ювелірних виробів», бакалаврської підготовки для спеціальності «Експертиза товарів та послуг» з навчальної дисципліни«Методи аналізу та контролю сплавів дорогоцінних металів».

Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, експертів Державної пробірної служби, казенних підприємств пробірного контролю, незалежних експертів у галузі оцінки ювелірних виробів.

 
 
Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів

«Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів»

Навчальний посібник

М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх

У посібнику, який підготовлено відповідно до магістерської програми «Експерти за та оцінка ювелірних виробів», детально розглянуто теоретичні та практичні засади експертної оцінки ювелірних виробів з дорогоцінних металів, котрі є підставою для проведення експертизи в системі державного пробірного контролю України, а також історичний та світовий досвід щодо клеймування та випробовування виробів із доро гоцінних металів.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, а також буде корисним експертам Державної пробірної служби, казенних підприємств пробірного контролю та незалежним експертам у галузі оцінки ювелірних виробів.

 
 

«Моя душа»

Автор: Наталия Клищевская

«Моя душа» - первый сборник стихотворений Наталии Клищевской, которая помимо успешного занятия бизнесом и семейных забот, находит время для развития своего дарования.
Любители поэзии найдут в нем душевные, в большинстве своем лирические, стихи, посвященные любви, дружбе, природе, родному Киеву, зарубежным впечатлениям, бизнесу, семье, гражданской позиции автора.

Для широкого круга читателей

 
 

«Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств внутрішньої торгівлі»

Упорядники: Романенко Євген Олександрович, Дугін Олександр Майєвич, Смірнов В'ячеслав Олегович

Виробнича діяльність у сфері торгівлі, торговельне обслуговування в Україні, надання різноманітних послуг її населенню регламентується відповідними законами та правилами, зміст яких розкриває даний збірник.

Законодавчі та нормативні документи збірника дають відповіді на питання як досягти гармонічних відносин у сфері торгівлі та надання послуг між споживачами і підприємцями, куди звертатися споживачам у разі порушення їх прав, де одержати кваліфіковану консультацію.

Обсяг — 448 с.:

 
 

«Нооменеджмент»

Гриф МОН Украины, Учебное пособие

Автор: В. А. Коростелев

Настоящее пособие имеет своей главной целью раскрыть содержание и по
тенциал нооменеджмента как высшей формы менеджмента, существующей в наиболее успешных мировых компаниях. Благодаря нооменеджменту впервые в истории человеческой цивилизации возникает возможность сформировать Нооэкономику и Ноосферу, что позволяет примирить человека с природой и избежать надвигающейся глобальной катастрофы.
Пособие рассчитано на руководителей и менеджеров предприятий, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также на широкий круг читателей.

Обсяг — 464 с.:

 
 

«Унесённые талантом, или ни дня без строчки. Классики и современники о тайнах творчества, секретах писательского труда, и не только.»

Составление, вступительная статья и пояснения в тексте Н. Битман

Как создают свои произведения Мастера прозы? Как творили великие мужи науки – Дарвин, Бюффон, Селье?
В книге представлены яркие, характерные фрагменты из их мемуарной прозы (дневников, писем, записных книжек и воспоминаний) – бесценные свидетельства для понимания психологии творческого процесса и особенностей писательского труда этих подвижников мысли и пера. Приведены также их размышления о людях и событиях, о времени и о себе.

Представлены 47 персональных рубрик известных классиков и современников.

Обсяг — 296 с.:

 
 

«Судьба и случай»

Автор: Е. Платонова

Рассказы Екатерины Платоновой — о любви, дружбе и чувствах современной молодёжи.

Обсяг — 182 с.:

 
 

«Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв. Підручник.»

Автори: І. В. Коваленко, В. В. Малиновський.

Викладено теоретичні відомості про основні механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси, притаманні технології та обладнанню сучасних хімічних виробництв. Наведено методики розрахування технологічного обладнання і подано рекомендації щодо його вибору. Викладено основні тео-ретичні положення теплових розрахунків обладнання для переробки полімерних матеріалів. Розглянуто способи інтенсифікації основних процесів і проведено аналіз перспектив розвитку хімічних технологій.
Для студентів інженерно-хімічних та хіміко-технологічних факультетів вищих навчальних закладів. Може бути корисним студентам споріднених спеціальностей.

Обсяг — 264 с.:

 
 

«Основні методи розв’язання задач математичної фізики
Навчальний посібник»

Автор: Вірченко Н. О.

Подано основні методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь математичної фізики, що проілюстровано великою кількістю розв’язаних прикладів. Значну увагу приділено застосуванню інтегральних перетворень, уміщено довідковий матеріал щодо спеціальних функцій та інтегральних перетворень (класичних і нових) зі спеціальними функціями в ядрі.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових працівників, викладачів фізичних та фізико-технічних спеціальностей.

Обсяг — 332 с.:

 
 

«ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
(УЧЕБНО - ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ)»

Автори: В.А. Пахаренко, Р.А. Яковлева, А.В.Пахаренко

Книга содержит сведения по переработке и получению полимерных композиционных материалов (ПМК) на основе термопластов и реактопластов.
Приведены характеристики, классификации и свойства полимерных матриц, наполнителей и добавок, оборудования для производства наполнителей органического и минерального происхождения, а также их подготовка к переработке с полимерами.

Обсяг — 552 с.:

 
 

«Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Пранаями-цілюще дихання.»

Навчальний посібник

Автор: О.Ф. Твердохліб

У цьому навчальному посібнику зроблено спробу узагальнити, проаналізувати й систематизувати інформацію про вплив на організм людини свідомо контрольованих дихальних вправ — пранаям, визначити механізми їх дії, правила практики, а також показати шляхи використання у лікувальних, профілактичних, загальнооздоровчих, тренувальних цілях. Запропонований автором алгоритм викладання прискорює опанування навчального матеріалу.

Обсяг — 152 с.:

 
 

«Батуринський палац. Його історія, руйнування і реставрація.»

Видання є репринтним відтворенням з рідкісного видання 1912 р., що вийшло у Санкт-Петербурзі накладом 500 примірників.
Нарис Г.К. Лукомського знайомить з маловідомими фактами історії будівництва, руйнування та реставрації одного з кращих зразків архітектури минулого— Батуринського палацу зведеного останнім гетьманом України К. Розумовським в містечку Батурині на Чернігівщині.
Видання ілюстроване фотографіями палацу початку XX століття, зображенням графа Кирила Розумовського роботи 1758 р., родового герба графів Розумовських тощо.
Розраховане на тих кого цікавить вітчизняна історія, архітектура, культура. Буде корисним викладачам та студентам, а також всім небайдужим до проблем відродження історичних та архітектурних пам'яток України.

Обсяг — 36 с.:

 
 

«Нозологическая диагностика болевых синдромов. Справочник.»

Автор: Каменев Ю.Ф.

Справочник содержит оперативную информацию для быстрого распознавания происхождения болевых явлений, встречающихся в повседневной практике врача любой специальности. Систематизация болевых явлений проведена на основе открытого автором закона тканевой специфичности и мутации хронической боли.
Издание адресовано преподавателям и студентам медицинских ВУЗов, врачам всех специальностей, а также читателям, интересующимся проблемами Боли.

Обсяг — 312 с.:

 
 

«Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Асани - цілющі положення тіла: Навчальний. посібник.»

Автор: Твердохліб О. Ф.

У навчальному посібнику «Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Асани – цілющі положення тіла» зроблено спробу аналізу й систематизації доступної інформації, класифікації асан, визначення змістовного значення та правил практики асан, узагальнення відомостей про оздоровчу дію асан, а також аналізу біоенергетичних механізмів впливу асан на організм людини та визначення способів використання практики асан у лікувальних, профілактичних й загальнооздоровчих цілях. Запропонований авторський алгоритм викладання сприяє прискоренню засвоєння навчального матеріалу.
Для студентів спеціальностей "Фізичне виховання" та "Фізична реабілітація" вищих навчальних закладів. Може бути корисним широкому загалу для самопідготовки, самодопомоги, самовдосконалення.

Обсяг — 160 с.: іл.

 
 

«Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Мудри - цілющі положення рук: Навчальний посібник»

Автор: Твердохліб О. Ф.

Розглянуто таке явище східної культури, як мудри - певні свідомі положення пальців рук, які використовують для відновлення, збереження та поліпшення здоров'я, контролю над розумом і творчого розвитку.
Для студентів спеціальностей "Фізичне виховання" та "Фізична реабілітація" вищих навчальних закладів. Може бути корисним широкому загалу для самопідготовки, самодопомоги, самовдосконалення.

Обсяг — 132 с.: іл.

 
 

«Універсальний довідник старшокласника, абітурієнта, студента»

Автори: Глушко Є.В., Курмаз О.М. та інші

У Довіднику в стислій формі викладена інформація з основних дисциплін шкільної програми, враховано вимоги як до знань старшокласників при складанні ними шкільних випускних іспитів, так і до знань абітурієнтів на вступних випробуваннях до вищих навчальних закладів. Розрахований на учнів старшої школи, вступників до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, студентів І-ІІ курсів, а також може бути корисним вчителям загальноосвітних шкіл під час підготовки до занять.

Обсяг — 288 с.:

 
 

«Кримінальний кодекс України. Структурно-логічні схеми»

Автор: О. В. Горбачов
за редакцією Голови Верховного суду України В. Т. Маляренка

В зазначеному виданні вперше в Україні автором здійснено повний постатейній структурний аналіз норм Кримінального Кодексу України (КК) з відтворенням їх на схемах. Структурно-логічні схеми дають наочні цілісні уявлення про зміст кожної статті Кодексу.
На схемах чітко виділяються положення, закладені законодавцем у кожну статтю як Загальної, так і Особливої частин КК, їх зміст і спрямованість.

Обсяг — 508 стор.

 
 

«Як захиститися від протиправних дій транспортних котролерів»

Автор: П. Калениченко

У книзі аналізується робота транспортних контролерів, законодавство, що регулює відносини між пасажирами й контролерами. Розглядаються типові порушення, що допускають транспортні контролери під час виконання своїх службових обов’язків. Пропонується низка заходів для протидії протиправним діям контролерів.
Книга розрахована на широкий читацький загал.

Обсяг — 96 стор.

 
 

«Не числом, а умением»
Система самозащиты на принципах Син - Ги - Тай

Автор: Трусов О.В.

Эта книга отличается оригинальным подходом к проблемам восстановления справедливости и самоуважения, совершенствова-ния духа и тела. Как остановить уличного хулигана. Как защитить себя и своих близких в экстремальной ситуации. Как женщине про-тивостоять агрессору, как легковесу победить тяжеловеса.
Об этом и многом другом Вы узнаете из этой книги.

Обсяг — 320 стор.

 
 

«15 упражнений долгожителя»

Автор: Дорофеев В.Л.

Автор предлагает взглянуть на проблемы здоровья и долголетия с позиций биотермодинамики. В популярной и доступной форме убедительно доказывает, что причиной ускоренного старения человека является отсутствие
своевременной тренировки резервных возможностей организма.
Систематизированы методы, замедляющие процесс старения, а также приведены конкретные практические рекомендации по их применению.

Обсяг — 136 стор.

 
 

«Судово-бухгалтерська експертиза»

Підручник

Автор: Білуха М.Т.

Викладено основи теорії судово-бухгалтерської експертизи, її предмет і метод, організація експертного дослідження, його інформаційне забезпечення, застосування комп’ютерних технологій у проведенні експертного дослідження та узагальненні її результатів. Висвітлено методологію дослідження судово-бухгалтерською експертизою за міжнародними і національними стандартами ресурсів підприємств, їх фінансово-господарську та інвестиційну діяльність.
Підручник призначений для студентів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів юридичних і економічних спеціальностей. Може бути використаний для підвищення кваліфікації фахівців з економіки, правоохоронних, судових органів, та адвокатури

Обсяг — 656 стор.

 
 

«Истоки здоровья, долголетия, успеха»

Автори: Малиновський Г.Т., Мовчун Н.В.

Ця книга містить знання про випромінювання Землі, мінералів, води, рослин, комах, тварин, людей, споруд, осель, предметів побуту, одягу, їжі та їх вплив на здоров'я, довголіття і життєвий успіх людини.
Пояснення фізичної природи зазначених випромінювань, тайн біолокації, психічної енергії і свідомості озброять читачів новими знаннями про те як захищатися від хвороботворних випромінювань і негативної психічної енергії, та допоможуть зберегти або повернути втрачене здоров'я.

Обсяг — 400 + 4 (кол. вкл.) стор.

 
 

«Цивільний кодекс України (з постатейним змістом)»

Чинний з 1 січня 2004 р.

Обсяг — 440 с.

 
 

«Довідник працівника міліції: законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніх справ»   в 3-х томах

У довіднику систематизовано нормативно-правові акти, що регулюють широке коло питань організації правоохоронної діяльності в Україні, а також соціального, грошового та пенсійного забезпечення працівників правоохоронних органів.

Обсяг книги 1 — 584 с.
Обсяг книги 2 частина I
— 960 с.
Обсяг книги 2 частина II
— 944 с.

 
 

«Довідник судді: законодавчі та відомчі акти з питань організації судочинства»

Відповідальний редактор: Голова Верховного суду України В. Т. Маляренко

У довіднику систематизовано нормативно-правові акти щодо організаційно-правових засад діяльності судів, ролі судді в судочинстві, виконання судових рішень, статистичної звітності, кадрового забезпечення судів та підвищення кваліфікації суддів, матеріально-побутового, соціального і пенсійного забезпечення суддів та інших працівників судів, а також наведені ратифіковані Україною міжнародні конвенції і двосторонні договори та угоди про співробітництво і правову допомогу.

Обсяг — 832 с.

 
 

«Золотарство в Україні»

Автор: Голова Державної пробірної служби України М. М. Назимок.

У виданні докладно розглянуто виникнення та розвиток золотарства в Україні, історія пробірної справи, детально проаналізовано сучасний стан управління сферою державного пробірного контролю та конкурентне середовище в ювелірній справі.

Обсяг — 288 с.

 
 

«Довідник прокурора: законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської діяльності»

Відповідальний редактор: Заступник Генерального прокурора України І. В. Дріжчаний.

У довіднику систематизовано нормативно-правові акти, що регулюють широке коло питань пов’язаних зі статусом, повноваженнями, функціями, засадами та порядком діяльності органів прокуратури України, а також накази Генерального прокурора з питань організації прокурорської діяльності та статистичної звітності станом на 1 червня 2003 р.

Обсяг — 448 с.

 
 

«Довідник бухгалтера: оплата праці, оподаткування доходів громадян,відрахування в соціальні фонди»

Довідник створено з метою забезпечення його користувачів повною законодавчою, нормативною та інструктивною базою, яка необхідна в практичній діяльності при веденні розрахунків з оплати праці, проведенні відрахувань в соціальні фонди та до Пенсійного фонду, складанні звітності за цими розрахунками.

Обсяг — 494 с.

(c) 2003-2018 Видавнича компанія "Воля"
Розробка WestByte