Видавнича Компанія "Воля"

Видавнича компанія «Воля» пропонує:

"Довідник судді: законодавчі та відомчі акти з питань організації судочинства"

Відповідальний редактор
Голова Верховного суду України
В. Т. Маляренко

У довіднику систематизовано нормативно-правові акти щодо організаційно-правових засад діяльності судів, ролі судді в судочинстві, виконання судових рішень, статистичної звітності, кадрового забезпечення судів та підвищення кваліфікації суддів, матеріально-побутового, соціального і пенсійного забезпечення суддів та інших працівників судів, а також наведені ратифіковані Україною міжнародні конвенції і двосторонні договори та угоди про співробітництво і правову допомогу.

Довідник розрахований на суддів, працівників судів, викладачів правознавчих факультетів вузів та студентів.

Обсяг — 832 с.

ISBN 966-8329-03-1

Книготорговельним організаціям надаються знижки.

(c) 2003-2013 Видавнича компанія "Воля"
Розробка WestByte