Видавнича Компанія "Воля"

І. В. Коваленко, В. В. Малиновський

Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв
Підручник

Гриф МОН Украины

Викладено теоретичні відомості про основні механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси, притаманні технології та обладнанню сучасних хімічних виробництв. Наведено методики розрахування технологічного обладнання і подано рекомендації щодо його вибору. Викладено основні тео-ретичні положення теплових розрахунків обладнання для переробки полімерних матеріалів. Розглянуто способи інтенсифікації основних процесів і проведено аналіз перспектив розвитку хімічних технологій.

Для студентів інженерно-хімічних та хіміко-технологічних факультетів вищих навчальних закладів. Може бути корисним студентам споріднених спеціальностей.

Обсяг — 264 с.

Книготорговельним організаціям надається знижка.

Замовити та придбати видання можна за адресою:
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9
тел./факс (044) 490-94-54
http://www.voliapub.com e-mail: office@voliapub.com

(c) 2003-2013 Видавнича компанія "Воля"
Розробка WestByte