Видавнича Компанія "Воля"

Вперше в Україні

"Кримінальний кодекс України. Структурно-логічні схеми"

Автор О. В. Горбачов
за редакцією Голови Верховного суду України В. Т. Маляренка

В зазначеному виданні вперше в Україні автором здійснено повний постатейній структурний аналіз норм Кримінального Кодексу України (КК) з відтворенням їх на схемах. Структурно-логічні схеми дають наочні цілісні уявлення про зміст кожної статті Кодексу.

На схемах чітко виділяються положення, закладені законодавцем у кожну статтю як Загальної, так і Особливої частин КК, їх зміст і спрямованість.

Схеми дають можливість зрозуміти різносторонні внутрішні взаємозв'язки між елементами складів злочинів, законодавчо визначеними ознаками об'єкта, предмета, об'єктивної і суб'єктивної сторони, суб'єктів злочинів, покарання.

Наочність і зовнішня простота схем досягнуті завдяки широкому використанню автором графічних засобів для адекватної передачі змісту диспозиції кожної статті, частин і пунктів відповідних статей, зв'язків між ними, а також санкцій статей Кодексу.
На схемах чітко розмежовані основні і додаткові покарання, передбачені санкціями статей Особливої частини КК, що забезпечуватиме правильне їх призначення.

Наявність схем дозволить подолати обумовлені об'єктивними і суб'єктивними причинами утруднення при ознайомленні, вивченні та застосуванні норм і приписів Кримінального кодексу, сприятиме правильному розумінню, тлумаченню і застосуванню закону.

Видання призначене для суддів, прокурорсько-слідчих працівників, адвокатів, науковців, викладачів, студентів, курсантів, слухачів вищих юридичних закладів освіти і правознавчих факультетів, а також усіх, хто цікавиться кримінальним правом.

Обсяг – 508 стор.

Книготорговельним організаціям надається знижка.

Замовити та придбати видання можна за адресою:
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9
тел./факс (044) 490-94-54
http://www.voliapub.com e-mail: office@voliapub.com

(c) 2003-2013 Видавнича компанія "Воля"
Розробка WestByte